Strokovni pristop in tehnična oprema

Za vas delamo v skladu s tehničnimi smernicami in standardi ter vrhunsko opremo, ki jo uporabljamo ob pregledu sončne elektrarne.

Tehnične smernice: TSG-N-002 : 2013 in TSG-N-003 : 2013
Standardi: EN 62446 : 2010 in SIST HD 60364-6

Termovizijska kamera

Termovizijska kamera zagotavlja toplotno sliko vseh komponent sončne elektrarne z informacijami o temperaturi vsake točke s kombinacijo shranjevanja slik s tehnologijo zlitja termične in vizualne slike. S termovizijsko kamero hitro in natančno s pomočjo toplotnega posnetka odkrijemo točko oziroma del opreme, ki se pregreva. S termovizijsko kamero bomo odkrili problematična področja, ki so skrita očem.

Merjenje izolacijske upornosti

Merilni instrument je namenjen za merjenje izolacijske upornosti vodnikov fotonapetostnih vej. Hkrati se izmerita tudi kratkostični tok in napetost odprtih sponk veje.

Analizator kakovosti električne moči

Prenosni analizator kakovosti, namenjen merjenju in analizi električnih parametrov v enofaznih in trifaznih električnih sistemih. Omogoča tudi istočasno merjenje vhodne enosmerne in izhodne izmenične moči razsmernikov z namenom ugotavljanja izkoristka.

Instrument za merjenje U-I karakteristik fotonapetostnih modulov in vej

Z instrumentom merimo U-I karakteristike fotonapetostnih modulov ali vej pri različnih vrednostih sončnega sevanja. S tem preverimo, če fotonapetostni moduli res delujejo tako, kot podaja proizvajalec oziroma omogoča medsebojno primerjavo različnih tipov fotonapetostnih modulov. Instrument izmerjene vrednosti preračuna v skladu s standardnimi testnimi pogoji (STC).