Paketi

1. Premium paket

Premium paket vsebuje daljinski nadzor delovanja sončne elektrarne preko nadzornega sistema z vključenimi stroški gostovanja na portalu* ter izdelavo poročil nadzornega sistema.

V paket je vključeno:

 • Enkrat letno:
  • pregled električnih napeljav sončne elektrarne,
  • pregled konstrukcije sončne elektrarne,
  • meritev karakteristik učinkovitosti sončne elektrarne.
 • Izdelava pripadajočih poročil.
 • Brezplačni najem enega servisnega razsmernika, vključno z montažo servisnega razsmernika.
 • 3x brezplačni pregled elektrarne z namenom ugotovitve napake v delovanju (v primeru nedelovanja varovalk v razsmernikih se le-te zamenjajo).
 • Čiščenje in pritrditev spojev v električnih omaricah.
 • Reševanje reklamacijskih zahtevkov sestavnih delov, ki so v garanciji.
 • Pomoč pri reševanju zavarovalniških zahtevkov.
 • Odziv na okvare, povezane z obratovanjem sistema, najkasneje v 48 urah (v delovnem tednu).
 • Vodenje razgovorov s pristojno elektro distribucijo.

2. Standard paket

Standard paket vsebuje daljinski nadzor delovanja sončne elektrarne preko nadzornega sistema z vključenimi stroški gostovanja na portalu* ter izdelavo poročil nadzornega sistema.

V paket je vključeno:

 • Enkrat letno:
  • pregled električnih napeljav sončne elektrarne,
  • pregled konstrukcije sončne elektrarne,
  • meritev karakteristik učinkovitosti sončne elektrarne.
 • Izdelava pripadajočih poročil.  
 • Čiščenje in pritrditev spojev v električnih omaricah.
 • Odziv na okvare, povezane z obratovanjem sistema, najkasneje v 48 urah (v delovnem tednu).

3. Letni pregled sončne elektrarne

V paket je vključeno:

 • Enkrat letno:
  • pregled električnih napeljav sončne elektrarne,
  • pregled konstrukcije sončne elektrarne,
  • meritev karakteristik učinkovitosti sončne elektrarne.
 • Izdelava pripadajočih poročil.  
 • Čiščenje in pritrditev spojev v električnih omaricah.

4. Nadzorni sistem**

Paket vsebuje daljinski nadzor delovanja sončne elektrarne preko nadzornega sistema z vključenimi stroški gostovanja na portalu. Daljinski nadzor vsebuje tudi izdelavo poročil nadzornega sistema.

5. Najem servisnega razsmernika ***

Opažate slabše delovanje ali pa vaš razsmernik ne deluje?
Zavarujte vaše prihodke z najemom servisnega razsmernika za obdobje uveljavljanja reklamacije oziroma zavarovanja.
* monitoring spremljanja delovanja vaše sončne elektrarne je možen le, če uporabljate nadzorni sistem Gorenja in s tem gostujete na našem portalu
** monitoring ne vključuje stroška nakupa komunikacijske opreme
*** samo razsmerniki, ki so na zalogi in so kompatibilni s sistemom