Sončni sistem od ideje do delovanja

  1. Pošljite povpraševanje
  2. Ogledamo si objekt in uskladimo vse informacije
  3. Prejmete celovito ponudbo s predlogom najboljše rešitve
  4. Odločite se za naložbo – sklenemo pogodbo
  5. Izvedemo vse meritve in druge potrebne pripravljalne storitve
  6. Izdelamo projektno dokumentacijo
  7. Zgradimo vašo elektrarno
  8. Izvedemo testiranja in uredimo dokumentacijo za sklenitev vaše pogodbe z elektrodistributerjem
  9. Dobite obratovalna navodila in podporo za vzdrževanje
  10. Pridobivate lastno elektriko in dolgoročno ohranjate svojo naložbo – s prodajo energije

 

Pred naložbo

Postavitev sončne elektrarne je možna skoraj povsod v Sloveniji. Zaradi različnih osončenosti, nagibov streh in lastnosti objekta ali terena, kjer bi želeli postaviti sončno elektrarno, pa so primerne rešitve zelo različne. Zato se po pridobitvi vašega povpraševanja najprej dogovorimo za ogled. Po ogledu in pridobitvi vseh informacij prejmete ponudbo s predlogom najustreznejše rešitve. V tej fazi je okvirno že mogoče oceniti tudi vrednost investicije in se posvetovati o načinih financiranja. Usklajene predstave o končni elektrarni so vsebinski temelj za sklenitev pogodbe.

Priprava projekta in financiranje

Po sklenitvi pogodbe poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo; poleg projektne dokumentacije za izvedbo optimalno konfiguriranega sistema sodelujemo tudi pri pridobitvi eventualnega gradbenega dovoljenja, ki je potrebno za elektrarne, ki se postavljajo na tleh. Pomagamo vam z informacijami o možnostih pridobivanja ugodnih kreditov in nepovratnih sredstev za izvedbo naložbe.

Izgradnja elektrarne

Elektrarno s predvidenimi komponentami zgradi strokovna ekipa usposobljenih in izkušenih monterjev. Koordiniramo, nadziramo in zagotavljamo izvedbo vseh faz gradnje ter poskrbimo za  pripravljalna dela, ki jih izvedejo npr. izbrani zanesljivi krovci ali drugi potrebni izvajalci. V osnovi se gradnja elektrarne začne s postavitvijo nosilnih konstrukcij za pritrditev fotonapetostnih modulov, postavitev modulov pa spremlja nameščanje razsmernikov in druge potrebne opreme (komunikacijska oprema itn.). Po povezavi vseh elementov v sistem se izvede testiranje, poskrbljeno pa je tudi za diagnostiko morebitnih napak v obratovanju.

Obratovanje elektrarne – in donosnost naložbe!

Po izgradnji elektrarne vam pomagamo pri pridobitvi ustreznih dovoljenj za obratovanje ter za sklenitev ustrezne pogodbe o odkupu proizvedene »sončne« električne energije. Naložba v vašo elektrarno bo donosna prav zato, ker je odkup električne energije zagotovljen! Z zagotavljanjem odkupa Republika Slovenija podpira gradnjo sončnih elektrarn.

Sončna elektrarna, ki jo bomo za vas na ključ zasnovali in izvedli strokovnjaki Gorenja Solar, bo delovala varno in zanesljivo tudi zato, ker vam bomo po postavitvi zagotavljali celovito vzdrževanje in rezervne dele.