Zavarujte energijo sonca pri zavarovalnici Generali

Investicija v sončno elektrarno je dolgoročna, zato jo je potrebno tudi ustrezno zavarovati in tako zaščititi pred morebitnimi škodami, ki lahko dodatno podaljšajo čas povrnitve naložbe.

Ob poznavanju trendov iz tujine ter potreb slovenskega trga, so v zavarovalnici Generali oblikovali inovativno in kakovostno zavarovanje, posebej prilagojeno potrebam lastnikom solarnih in fotonapetostnih sistemov oziroma sončnih elektrarn – PaketEnergija.

Optimalna zaščita vaše sončne elektrarne

Celovito zavarovanje PaketEnergija je povsem samostojen zavarovalni produkt, ki se lahko sklene neodvisno od že sklenjenih premoženjskih zavarovanj. Skozi celotno življenjsko dobo sončne elektrarne, ki je ocenjena na 30 let, krije:

 • njeno uničenje, poškodovanje ali krajo (all-risk zavarovanje – zavarovanje proti vsem nevarnostim); 
 • večino stroškov ob nastanku zavarovalnega primera, tudi npr. dela na strehi ali fasadi;
 • škodo zaradi obratovalnega zastoja v času popravila ter
 • odgovornost iz njene posesti in obratovanja, in sicer do višine 100.000 EUR (npr. če odtrgani del sistema poškoduje tuje motorno vozilo).

Ekskluzivna ugodnost za nove lastnike fotonapetostnih sistemov Gorenje Solar

Vsem, ki se boste odločili za sisteme Gorenje Solar nudi zavarovalnica Generali posebno ugodnost. Če boste hkrati z nakupom sistema Gorenje Solar sklenili tudi zavarovanje PaketEnergija, boste deležni 15 % popusta v okviru SONČNEGA PAKETA!

Zakaj izbrati Generalijev PaketEnergija?

 • Sončno elektrarno zavaruje proti vsem nevarnostim.
 • Zavaruje na novo vrednost.
 • Krije dodatne stroške do višine 3 % zavarovalne vsote.
 • Krije škode iz obratovalnega zastoja.
 • Jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb.
 • Nudi možnost prilagoditve obsega zavarovalnega kritja.
 • Omogoča številne popuste, med drugim:
  • paketni popust;
  • popust v okviru SONČNEGA PAKETA;
  • trajnostni popust;
  • popust na preventivne ukrepe.

Informativni izračun zavarovalne premije

Vašo sončno elektrarno moči 49,9 kW v vrednosti 73.000 EUR lahko zavarujte že za 444 EUR letno*.

* V izračunu je upoštevano:

 • sklenitelj zavarovanja je pravna oseba,
 • sončna elektrarna je montirana na strehi statično primernega objekta,
 • zavarovanje za vse nevarnosti - all-risk zavarovanje, vključno z zavarovanjem za nevarnost potresa,
 • kritje škod zaradi obratovalnega zastoja za obdobje 3 mesecev, vključno z zavarovanjem za nevarnost potresa,
 • enoletno trajanje,
 • poseben 15 % popust v okviru SONČNEGA PAKETA.

Dodatne informacije

Podrobnejše informacije o PaketEnergija, zavarovanih nevarnostih, popustih in pogojih, najdete na spletnih straneh zavarovalnice Generali. Za nasvet, kako optimalno zavarovati naložbo v koriščenje sončne energije, se lahko obrnete na njihovega svetovalca:

Generali Zavarovalnica d.d.
Odsek za premoženjska zavarovanja
Mag. Aleš Kavčič
Tel: (01) 47 57 196
E-pošta: ales.kavcic@mail.generali.si; energija@mail.generali.si