Hitreje do lastne sončne elektrarne Gorenja Solar s finančno pomočjo Banke Koper

Banka Koper vam v sodelovanju z Gorenjem Solar ponuja posebno kreditno ponudbo, s katero boste najhitreje prišli do sredstev, ki vam bodo pomagala narediti velik korak do lastne sončne elektrarne.

Za vas so pripravili:

  • ugodnejšo obrestno mero od veljavne,
  • ustrezno odloženo plačilo obresti in glavnice,
  • visok delež financiranja investicije s strani banke, tudi do 100 % v primeru, da je  glavno zavarovanje kredita zastava nepremičnine,
  • za večje elektrarne prilagojeno odplačilo in ročnost kredita (glede na prihodke, ki jih ustvari sončna elektrarna in na delež financiranja s strani banke),
  • prilagojeno koriščenje kredita edinstvenim plačilnim pogojem, ki jih omogoča le Gorenje Solar (kreditojemalcu ni potrebno zagotoviti nadomestnega zavarovanja za plačilo avansov iz sredstev kredita).

Za več informacij, natančen izračun kredita in svetovanje se obrnite na najbližjo poslovalnico Banke Koper.

www.banka-koper.si

Informativni izračun kredita za pravne osebe pri nakupu sončne elektrarne moči 49,9 kWp v vrednosti 73.000 EUR ob predpostavki:

  • 14.600 EUR lastnih sredstev (20%),
  • da je kreditojemalec pravna oseba,
  • obročnega načina odplačila in
  • 10 letne odplačilne dobe.
Glavnica: 58.400 EUR
Odplačilna doba: 10 let
Stroški odobritve kredita: 700 EUR
Plačane obresti* v 10 letih: 12.142 EUR

Celotno odplačilo kredita (glavnica + obresti): 70.542 EUR

* V izračunu je za spremenljivo obrestno mero uporabljen 3 mesečni EURIBOR v višini 0,224% (veljaven na 1. oktober 2012) povečan za pribitek v višini 3,9 odstotne točke.