Izberite rešitve s svetlobno močjo

Sončne elektrarne na ključ, fotonapetostni moduli večjih moči, vzdrževanje elektrarn in modulov, postavitev in upravljanje lastnih elektrarn in trženje električne energije – to so temelji ponudbe programa Gorenje Solar, ki v vseh fazah skrbi tudi za strokovno svetovanje investitorjem. Gorenje Solar zagotavlja celovito storitev – od prve zamisli in izračunov, prek projektiranja in financiranja, do končne izvedbe in vzdrževanja.

Sončne elektrarne na ključ

Ko imate ustrezno osončene prostorske zmogljivosti in zamisel o varni naložbi, lahko izvedbo sončne elektrarne v celoti prepustite kompetentni ekipi. Za vas in v sodelovanju z vami bomo poskrbeli za:

  • ureditev vseh ustreznih dovoljenj, soglasij in pogodb,
  • pomoč pri pridobitvi nepovratnih sredstev,
  • pripravo projektne dokumentacije,
  • pripravo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev oz. namenskih  kreditov,
  • izvedbo vseh (strojnih in električnih) del,
  • ureditev dokumentacije v zvezi z odkupom električne energije.

Seznanite se z okvirnim potekom sodelovanja

Fotonapetostni moduli večjih moči: 200 Wp do 270 Wp

Gorenje Solar prodaja fotonapetostne module priznanih proizvajalcev s preverjenim izkoristkom sončne energije, z garancijami na produkte in z garancijami na izhodno moč. Moduli so namenjeni tako za omrežne sisteme, povezane v elektrodistribucijsko mrežo, kot za otočne – samostojne sisteme, namenjene samooskrbi uporabnika z električno energijo.

Oglejte si ponudbo

Vzdrževanje elektrarn in komponent

Gorenje Solar zagotavlja ustrezno strokovno vzdrževanje postavljenih elektrarn, popravila, reklamacije in odpravo nepravilnosti. Tako za komponente kot za izvedbo del veljajo večletne garancije.

Lastne solarne elektrarne in trženje električne energije

Med razvojnimi načrti Gorenja Solar je postavitev lastnih sončnih elektrarn ter trženje tako pridobljene električne energije. Gorenje Solar zato ni samo načrtovalec in izvajalec, temveč tudi lastnik in upravljalec sončnih elektrarn, kakršne izvaja tudi za partnerje. Lastne izkušnje povečujejo njegovo kompetenco.

Svetovanje investitorjem

Prednost Gorenja Solar so celovita znanja s področja solarnih rešitev. Strokovna interdisciplinarna skupina, ki skrbi tudi za razvoj programa, vam svetuje v vsaki fazi projekta: od prvih zamisli, prek projektiranja, do izvedbe in vzdrževanja. Strokovna podpora tudi pri pridobivanju finančnih sredstev in sklepanju pogodb o odkupu proizvedene energije!