Novo priznanje za promocijo na Sejmu ZEPS v Zenici

Velenje, 7.10.2013

Sejem ZEPS 2013 – Zenica, BIH

Na 20. Mednarodnem sejmu ZEPS 2013 v Zenici (BIH) v skupinski predstavitvi slovenskih podjetij, ki je organiziran pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija), se je Gorenje (Gorenje Solar, Gorenje Projekt in Indop) prvič predstavilo z lastnimi rešitvami s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

V hali A, katero smo si slovenska podjetja delila s predstavniki kraljevine iz Bahrajna, smo se na skupnem razstavnem prostoru v velikosti 80 m2 Gorenje Solar s sončnimi elektrarnami, Indop s kogeneracijskimi enotami za pridobivanje električne in toplotne energije iz zemeljskega plina ter Gorenje Projekt s ponudbo hidromehanske opreme in soproizvodnje elektrike in toplote na lesno biomaso.

Naš razstavni prostor je obiskal tudi veleposlanik RS v BiH Iztok Grmek ter gospodarska delegacija, pod vodstvom predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Janka Vebra.

 

 

V času sejma smo se udeležili tudi obiska pri predsedniku vlade Zeniško-Dobojskega kantona, g. Munibu Husejnagiću ter poslovne konference z b2b srečanji med slovenskimi in bosanskimi podjetji.

 

 

V vseh treh podjetjih ocenjujejo nastop na sejmu kot uspešen, za razstavni prostor pa smo celo prejeli priznanje za promocijo.