Gorenje Solar uspešno v prvi polovici leta 2012

Velenje, 14.9.2012

V prvi polovici leta 2012 smo priklopili 16 sončnih elektrarn s skupno vršno močjo 1,3 MW. Najmanjša je bila postavljena v Šmartnem ob Paki 10,81 kWp, največja pa na Srednji lesarski šoli v Mariboru z vršno močjo 255,58 kWp.

Na razpoložljive površine Srednje lesarske šole v Mariboru smo namestili 983 modulov in 20 razsmernikov. Investitor v sončno elektrarno je podjetje Solteh sistemi d.o.o. iz Maribora, ki je pridobilo služnostno pravico na strešnih površinah šole za obdobje 25 let.

Sodelovali smo tudi s Šolskim centrom Velenje, kjer smo na razpoložljive površine postavili tri sončne elektrarne (MIC II, MIC III in Stavba B) s skupno vršno močjo 149 kWp. Nameščenih je bilo 634 modulov in 12 razsmernikov. Tudi v Šolskem centru Velenje so se odločili, da bodo dali strehe v najem za obdobje 25 let večim investitorjem.
Sončne elektrarne, ki so bile letos priklopljene na elektro distribucijsko omrežje, bodo proizvedle 1430 MWh električne energije na leto, s čimer se bodo izpusti ogljikovega dioksida v ozračje zmanjšali za 1.044 ton.