Bronasto priznanje na sejmu v Beogradu

Velenje, 18.10.2012

Sejem Energetika 2012 v Beogradu

 

Na mednarodnem sejmu Energetika 2012 v Beogradu, ki je potekal od 10. do 12. oktobra 2012, se je Gorenje srbski javnosti prvič predstavilo z lastnimi rešitvami s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Na sejmu v Beogradu smo sodelovali prvič in za uspešen promocijski nastop prejeli bronasto priznanje na sejmu, ki ga podeljuje UEPS (Udruženje za tržišne komunikacije Srbije).

Na skupnem razstavnem prostoru v velikosti 100 m2 smo se predstavljali Gorenje Solar s sončnimi elektrarnami, Indop s kogeneracijskimi enotami za pridobivanje električne in toplotne energije iz zemeljskega plina ter Gorenje Projekt s ponudbo hidromehanske opreme in soproizvodnje elektrike in toplote na lesno biomaso.

 

 

Gorenje Solar ponuja celostno izvedbo sončnih elektrarn: od študije izvedljivosti, finančnih elaboratov in projektiranja do postavitve, vzdrževanja in nadzorovanja delovanja sončne elektrarne. V samo štirih letih delovanja so postavili že več kot 60 sončnih elektrarn z več kot 7 MW skupne moči, kar jih uvršča med vodilne ponudnike sončnih elektrarn v Sloveniji. Odločili so se ponuditi svoje strokovno znanje in produkte tudi investitorjem v Srbiji, ki zaradi odlične sončne lege omogoča večjo učinkovitost sončnih elektrarn. Rok Lesjak, direktor: »V Srbijo želimo vstopiti skozi distribucijo opreme za izgradnjo manjših sončnih elektrarn in kot izvajalci na ključ za večje sisteme z več 100kW moči.«

Indop na sejmu predstavlja kogeneracijsko enoto lastnega razvoja za pridobivanje električne in toplotne energije oz. soproizvodnjo toplote in elektrike iz zemeljskega plina. Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv, ki omogoča tudi več kot 25 % prihranka primarne energije. Matej Sevčnikar, direktor: »Sistemi kogeneracij so odlična naložba za podjetja, šole, občine, hotele, zdravilišča, kopališča, bolnice, domove za ostarele in druge objekte, kjer je treba ogrevati velike površine prostorov, kar pomeni tudi veliko porabo toplotne energije.«

S svojimi storitvami s področja energetike se predstavlja tudi inženiring podjetje Gorenje Projekt. Doslej so delovali predvsem na slovenskem trgu, v tem letu pa intenzivno stopajo na tuje trge. Uroš Razdevšek, direktor: »Za sodelovanje na sejmu v Beogradu smo se odločili, ker želimo vstopiti tudi na srbski trg, predvsem na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Na sejmu smo predstavljali ponudbo hidromehanske opreme za večje ali manjše hidroelektrarne ter rešitve za soproizvodnjo elektrike in toplote na lesno biomaso.«