Gorenje Solar postavilo 1,2 MW sončnih elektrarn v letu 2010

Velenje, 5.1.2011
V letu 2010 smo priklopili 12 sončnih elektrarn s skupno vršno močjo 1,2 MW.
Sončna elektrarna Lokacija Tip elektrarne kWp Moduli Razsmerniki
SE Gorenje RPS Velenje Omrežna 49,910 Yingli Solar Aurora Power One
SE Gorenje Navis Velenje Omrežna 49,910 Yingli Solar Aurora Power One
SE Gorenje I.P.C. Šoštanj Omrežna 49,910 Gorenje Solar Aurora Power One
SE Gorenje MSP Šoštanj Omrežna 49,910 Yingli Solar Aurora Power One
SE Košec Polzela Omrežna 44,160 Yingli Solar Aurora Power One
SE Vigros 1 Puconci Omrežna 119,830 Yingli Solar Aurora Power One
SE Šiftar Puconci Omrežna 49,680 Yingli Solar Aurora Power One
SE Küčan Tešanovci Omrežna 48,990 Yingli Solar Aurora Power One
SE Zip Bistrica ob Sotli Omrežna 104,000 Yingli Solar Aurora Power One
SE Buče Buče Omrežna 100,000 Yingli Solar Aurora Power One
SE Grobin Lesično Omrežna 500,000 Yingli Solar Aurora Power One
SE Toplišek Virštanj Omrežna 49,890 Yingli Solar Aurora Power One
Sončne elektrarne bodo proizvedle 1,32 MWh električne energije, s čimer se bodo izpusti ogljikovega dioksida v ozračje zmanjšali za 1.060 ton.