Gorenje Solar postavilo 1,3 MW sončnih elektrarn v prvi polovici leta 2012

Velenje, 16.8.2012

V prvi polovici leta 2012 smo priklopili 16 sončnih elektrarn s skupno vršno močjo 1,3 MW.

Sončna elektrarna Lokacija Tip elektrarne kWp Moduli Razsmerniki
SE Prašnikar Šmartno ob Paki Omrežna 10,810 Yingli Solar Aurora Power One
SE Pogorevc Mislinja Omrežna 14,040 Yingli Solar Aurora Power One
SE Vigros II Puconci Omrežna 49,820 Yingli Solar Aurora Power One
SE Geoplin Ljubljana Omrežna 86,010 Yingli Solar Diehl Ako
SE Telekom Ljubljana Omrežna 49,820 Yingli Solar Diehl Ako
SE Turje Turje Omrežna 119,850 Yingli Solar Diehl Ako
SE Intra Lighting Miren Omrežna 49,820 Yingli Solar Omron
SE Dabra Miren Omrežna 169,905 Yingli Solar Omron
SE Heindl 12 Gaberke Omrežna 49,920 Yingli Solar Aurora Power One
SE Pogač Šmartno pri Slovenj Gradcu Omrežna 24,675 Yingli Solar Aurora Power One
SE MIC II Velenje Omrežna 49,350 Yingli Solar Aurora Power One
SE MIC III Velenje Omrežna 49,820 Yingli Solar Aurora Power One
SE MIC stavba B Velenje Omrežna 49,820 Yingli Solar Aurora Power One
SE Inpos Celje II Celje Omrežna 186,355 Yingli Solar Aurora Power One
SE LŠ Maribor Maribor Omrežna 255,580 Yingli Solar Aurora Power One
SE RCE I Šoštanj Omrežna 49,350 Yingli Solar Aurora Power One
Sončne elektrarne bodo proizvedle 1,43 MWh električne energije, s čimer se bodo izpusti ogljikovega dioksida v ozračje zmanjšali za 1.044 ton.