Sonce in energija

Velenje, 8.5.2010
Težko je napovedati, kakšna bo rast uporabe sončne energije za pridobivanje elektrike v prihodnosti. Dejstvo pa je, da trenutne smernice rasti kažejo na to, da postaja ta energetski vir vse pomembnejši. Če je bila sončna elektrika še pred nedavnim bolj kot ne znanstvena fantastika ali butični izdelek za redke, ki so si jo lahko privoščili, postaja danes resničnost.

Intenzivna rast sončnih elektrarn

Če trenutno v Sloveniji tretjino potrebne energije pridobimo v jedrski elektrarni, drugo tretjino v termoelektrarnah in preostanek z vodnimi viri, se bo v prihodnje to razmerje spremenilo. Vse večji delež energije bo pridelan iz trajnih naravnih virov, kot sta sonce in veter.

Ta stalni energetski vir, ki napaja rastlinski svet že od nastanka planeta, je končno uporaben tudi za pridobivanje ene najpomembnejših oblik energije – elektrike. Sončna energija je najbolj čista, saj ni škodljivih izpustov v okolje. Ob trenutni ekološki krizi je to še kako pomemben argument.

Razlogi rasti

Tehnologija je v zadnjem času tako napredovala, da so se sistemske rešitve za pridobivanje sončne elektrike bistveno pocenile. V zadnjih letih je njihova cena padla približno za tretjino in s tem so ekonomsko že opravičljive. Izkoristki so vse večji, uporabna doba modulov pa se daljša. Poleg tega je energetski vir stalen - število sončnih dni v letu se namreč celo povečuje.

Država spodbuja usmeritev v obnovljive vir energije s subvencijami in preko okoljskih skladov. Za sončno elektriko je odkupna cena za dobo petnajstih let zagotovljena. S tem se tveganje investitorja zmanjša, saj lahko  povračilo naložbe natančno predvidi. Poleg tega so določena sredstva na voljo tudi iz evropskih skladov.

Uporaba sončne energije za pridobivanje elektrike je postaja nuja. Naš planet se sooča z vse večjim segrevanjem ozračja, onesnaženjem in prenaseljenostjo. Trenutno so glavni energetski vir fosilna goriva. A njihova količina je omejena, kar povzroča različne globalne družbene konflikte in vojne, cene derivatov pa nenehno naraščajo. Poleg vsega njihovo izgorevanje sprošča v ozračje ogromne količine toplogrednih plinov, ki so glavna okoljska grožnja planetu. Ledeniki se talijo, morska gladina zvišuje in puščave širijo. Ob vsem tem naraščajo socialni problemi. Razvoj tehnologije za izkoriščanje sončne energije okoljske težave rešuje učinkovito.

Tehnologija sončne elektrarne

Pretvarjanje energije sončnega sevanja neposredno v električno energijo omogočajo fotonapetostni sistemi, ki temeljijo na delovanju sončnih celic. Samostojni sistemi omogočajo samoobskrbo s potrebno električno energijo na območjih, kjer ni možnosti dostopa do elektrodistribucijskega omrežja. Omrežni sistemi so neposredno priključeni na javno elektrodistribucijsko omrežje, v katerega oddajajo proizvedeno energijo.

Osnova fotonapetostnih sistemov so sončne celice, povezane v sončnem modulu. Te s pomočjo fotoučinka proizvajajo enosmerno napetost in tok. Celice so izdelane iz amorfnega polikristalnega ali monokristalnega silicija. Usmerjenost silicijevih kristalov ima močan vpliv na izkoristek celice. Bolj kot so ti pravilno orientirani, višji je izkoristek celice.

Omrežne sončne elektrarne so investicijsko zanimive. Ker pri njih glavnina pridobljene energije ni porabljena v času, ko je pridobljena, se presežki oddajajo v javno elektrodistribucijsko omrežje. Zagotovljen odkup tako oddane energije je pomembna spodbuda države za povečevanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci države. V sistem odkupa je že vključeno tudi Gorenje Solar, ki trži solarne elektrarne na ključ in fotonapetostne module večjih moči; od 200 Wp do 260 Wp.

Gorenje Solar

Gorenje v okviru programa Solar ponuja investitorjem celostno ponudbo izvedbe elektrarne na ključ. Po preučitvi naravnih danosti lokacije in tehničnih lastnosti objekta  pripravijo idejno zasnovo, ki definira način postavitve elektrarne, vršno moč in predviden letni donos. Investitorju lahko pomagajo do ugodnega financiranja, pridobitve vseh ustreznih dovoljenj in soglasij, pri pripravi projektne dokumentacije ter prevzamejo celotno izvedbo del na terenu.
»Prav tako uredimo vse potrebno za priklop elektrarne na omrežje in pripravimo osnove za odkup proizvedene električne energije. Le ta se lahko proda državni družbi Borzen, d.o.o., nudimo pa tudi možnost odkupa po konkurenčnih cenah našemu partnerskemu elektrodistribucijskemu podjetju. Seveda nudimo svojim strankam tudi nadzor nad delovanjem elektrarn ter garancijska in vzdrževalna dela,« razlaga direktor Gorenja Solar Rok Lesjak.

Pogoji postavitve sončne elektrarne

Podjetja, kot je Gorenje Solar, omogočajo, da postane lastnik sončne elektrarne vsak, ki ima za to primerno zemljišče ali streho.

Postavitev elektrarne je seveda precej zahtevnejša od namestitve gospodinjskega aparata. Pomembnih je več faktorjev, ki vplivajo na njeno optimalno delovanje. Ključnega pomena je usmerjenost in naklon modulov. Najboljše donose seveda omogoča južna orientacija in ustrezen naklon modulov, zato je bistveno, da se izognemo senčenju posameznega ali več modulov (drevesa, sosednje stavbe, drogovi,…).

Ko je lokacija izbrana, je treba urediti vsa potrebna soglasja, dovoljenja in pogodbe. Za elektrarno, ki se sofinancira iz skladov, je treba pripraviti dokumentacijo za pridobitev sredstev. Če je elektrarna postavljena na tleh, potrebujemo tudi gradbeno dovoljenje. Sledi izvedba in montaža elementov. Najprej je treba pripraviti ustrezno podkonstrukcijo, namestiti sončne module, jih povezati z drugimi komponentami in - končno priklopiti na električno omrežje. V času obratovanja so potrebna le še minimalna vzdrževalna dela. Module je treba občasno čistiti, da se prepreči senčenje s smetmi (odpadlo listje, ipd), glede na vse pogostejša poletna neurja pa velja dodati še, da so moduli odporni proti toči.

Danes je pri gradnji hiše, večstanovanjskega, poslovnega ali gospodarskega objekta poleg tradicionalnih meril funkcionalnosti, trdnosti in estetike vse pomembnejše vprašanje rabe energije. Zato je nujno, da se že v zgodnjih fazah načrtovanja preučijo vsi zunanji vplivi, razpoložljive tehnologije, ter predvidi optimalno energetsko delovanje. Strokovnjaki Gorenja Solar vam bodo o vsem z veseljem svetovali.