Ste lahko investitor tudi vi?

Sončna elektrarna: nosilnost površine

Osnovni pogoj za postavitev sončne elektrarne je osončena površina, ki je obrnjena proti jugu. Elektrarna je lahko nameščena na strehi zadostne velikosti ali na tleh – na zemljišču z ustrezno lego. Elektrarna na objektu je lahko izvedena kot streha, integrirana v nastajajoči objekt, namestiti pa jo je mogoče tudi na obstoječo strehe zadostne velikosti. Vse pogostejša je postavitev na tleh – na zemljišču z ustrezno lego. Površina mora biti primerna za namestitev nosilcev za module. Pri presoji ustreznosti površine za postavitev sončne elektrarne je pomemben tudi nagib površine: optimalni naklonski kot je odvisen od številnih dejavnikov. Strokovna analiza predvidene površine je nujna za določitev najustreznejše konfiguracije fotonapetostnega sistema.