Perspektivna dežela sončne energije

Osončena površina, obrnjena proti jugu, urejena nosilnost površine, ustrezno število sončnih dni – to so osnovni pogoji za postavitev sončne elektrarne, ki jih izpolnjujejo mnogi investitorji po vsej Sloveniji. Primernost razpoložljive površine naj ocenijo usposobljeni strokovnjaki Gorenja Solar, ki po ogledu priporočijo tudi najustreznejšo solarno rešitev.
Vir: www.slovenia.info; Fotograf: B. Bajželj

Slovenija: veliko primernih lokacij

Slovenija je dežela z velikim številom sončnih dni. Najmanj osončeni deli Slovenije so gorske doline in gorati predeli na severovzhodu Slovenije, največjo osončenost pa ima Primorska. Področja z večjim številom sončnih ur imajo boljše naravne danosti za postavitev sončnih elektrarn, maksimalni izkoristki sistemov so doseženi poleti, najmanjši izkoristki so decembra. Ne glede na te podatke med področji po Sloveniji ni tako znatnih razlik, da bi bilo mogoče posamezne predele takoj izločiti kot neprimerne za postavitev sončnih elektrarn. Na primernost lokacije namreč ne vplivata le geografska lega in sončno obsevanje, temveč tudi mnogi drugi dejavniki, še posebej nagib in usmerjenost površine. Sodobne rešitve omogočajo optimalno obračanje modulov. Presojo primernosti lokacije zato zaupajte strokovnjakom.

Lahko pa si že sami izračunate potencialni donos svoje investicije.

Vir: www.slovenia.info; Fotograf: J. Skok
Vir: www.slovenia.info; Fotograf: Tomo Jeseničnik
Vir: www.slovenia.info; Fotograf: B. Kladnik