Naložba v sončno prihodnost

Odločite se za naložbo v sončno energijo; tako boste prispevali svoj delež k zmanjšanju izpustov CO2 in si hkrati zagotovili dolgoročno donosen in varen energetski kapital!

Varna in donosna naložba

Naložba v lastno sončno elektrarno je varna, zanesljiva in donosna. Izračunajte svoj potencialni donos. Postali boste lastnik lastnih energetskih zmogljivosti, zaradi zagotovljenega odkupa električne energije pa si lahko obetate dolgoročno zanesljivo naložbo, kjer za izplačila jamči država oziroma elektrodistributerji, s katerimi boste sklenili ustrezno pogodbo o odkupu.

Zakaj lastna sončna elektrarna?

Z možnostjo finančnih pomoči

Naložba je uresničljiva! Ker je usmeritev v obnovljive vire energije, kamor sodi tudi sončna energija, med najpomembnejšimi strateškimi cilji Evropske unije, so za tovrstne naložbe na voljo subvencije in ugodni krediti, pogosti pa so tudi razpisi za nepovratna sredstva iz različnih virov.

Financiranje

Pravočasno - zase in za planet

Naložba je aktualna zdaj, ko so energetska vprašanja vse večji izziv za ves svet. Napovedi kažejo, da bo cena energije vse višja, potreba po racionalni rabi energije pa vse večja. Višje cene bodo spodbujale racionalno obnašanje, ki bo hkrati tudi okolju prijazno, kar bo nujno zaradi omejevanja podnebnih sprememb.

Prihodnost sončne energije

Zanesljiv in trajen energetski vir

Sončna energija je edini resnično trajni vir energije. Zanesljivost drugih obnovljivih virov energije je lahko negativno povezana s podnebnimi spremembami (nihanje vodotokov, spremembe zračnih tokov – veter, spremembe v izrabi kmetijskih površin – bioplin), osončenost pa je relativno zanesljiva. Povprečno število sončnih dni v letu se povečuje. Pridobivanje energije iz sončne svetlobe je z uporabo novih dosežkov fotovoltaike vse lažje, učinkovitost fotonapetostnih modulov pa je vse večja.

Kako deluje?

Uresničljivo po vsej Sloveniji. Tudi pri vas?

Pogoje za postavitev sončne elektrarne v Sloveniji izpolnjujejo številni investitorji. Slovenija ima zaradi klimatskih in prostorskih zmogljivosti (predvsem ustreznih streh) izreden potencial za instalacijo velikega števila sončnih elektrarn. Zaradi strateških usmeritev te naložbe podpira tudi država.

Slovenija: sončna dežela

Vir: www.slovenia.info; Fotograf: B. Bajželj