Do svetle prihodnosti s finančnimi pomočmi

Optimalna tehnična zasnova in na pravih mestih pridobljena sredstva lahko vašo naložbo občutno pocenijo! Sončna energija je med najbolj perspektivnimi obnovljivimi viri energije. Ker so se države Evropske unije zavezale k povečevanju deleža obnovljive energije, so za naložbe v solarne energetske rešitve na voljo finančne spodbude in pomoči.

Strokovnjaki Gorenja Solar vam lahko pri finančni konstrukciji vaše naložbe pomagamo z vsemi informacijami o najugodnejših kreditih za naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja in o razpoložljivih nepovratnih sredstvih za čistejše okolje.

Poznavalci aktualnih pomoči

Ko se odločite za naložbo v sončno energijo, lahko sami spremljate razpise za pridobitev kreditov za naložbe v okolju prijazne projekte ter za pridobitev nepovratnih sredstev za okoljske in energetske projekte. Do informacij pa lahko pridete tudi s pomočjo finančnih strokovnjakov Gorenja Solar; ker je podjetje tudi samo usmerjeno v izgradnjo lastnih sončnih elektrarn, se nenehno seznanjamo z možnimi viri financiranja.

Posvetujte se z nami!

Nepovratna evropska sredstva

Za okoljske in energetske projekte, povezane z obnovljivimi viri energije, so na voljo sredstva Evropske unije, za katere lahko v različnih javnih razpisih zaprosijo tako podjetja kot fizične osebe. Prve informacije o nepovratnih sredstvih lahko poiščete v sklopu Okolje na slovenskem portalu o Evropski uniji; pregled aktualnih razpisov je dostopen tudi na portalu gospodarske zbornice Slovenije.

Regionalne in lokalne pomoči

Sonaravni, trajnostni energetski sistemi so zaveza celotne Evropske unije, ki zato spodbuja in podpira ustanavljanje lokalnih in regionalnih agencij za energetsko svetovanje (LEAs). V evropskem omrežju teh agencij so tudi slovenske lokalne in regionalne agencije. Med njihovimi nalogami so poleg informiranja, svetovanja in usposabljanja tudi zagotavljanje pomoči pri pridobivanju sredstev na nacionalni in mednarodni ravni.

Koristne povezave

Zahteve posameznih razpisov so zelo različne. Izpolnjevanje zahtev je lahko odvisno od tega, ali želite investirati kot fizična oseba ali kot podjetnik; odvisno je lahko od tega, kako velika je vaša načrtovana naložba in podobno. Zato je ob odločitvi za naložbo v solarne energetske rešitve priporočljivo spremljati razpise različnih skladov in sektorjev. Koristne povezave: