PATENTED CONTROL: DirecTOUCH

NÄR DET GÄLLER STYRNING ÄR KÄNSLAN VIKTIG. DirecTOUCH är en helt ny, patenterad elektronisk programmodul för touch-displayhantering av ugnar. DirecTOUCH baseras på den innovativa UseLogic®-tekniken som integreras i hela generationen inbyggnadsutrustningar.

Den nya generationen av Gorenjes inbyggnadsutrustningar styrs med touch-kontroll. Så enkelt är det: Peka på symbolen som visar den rätt du vill tillaga, tryck på Start och vänta på att bakdoften sprider sig i köket.  Med den innovativa patenterade elektroniska programmodulen DirecTOUCH kan kockarna ställa in tillagningsparametrarna som de själva vill, eller bara peka på symbolen av den rätt de vill tillaga och låta utrustningen göra resten.