CrispZone sa HumidityControl

<
>

CrispZone fioka sa HumidityControl-om

CrispZone je jedna od najvećih fioka za voće i povrće na tržištu. Niža temperatura i opcija za prilagođavanje vlažnosti produžavaju svežinu namirnicama.