SimpleSlide полици

<
>

SimpleSlide полици

Висинско-приспособливите полици на вратата од ладилникот можат лесно да бидат поместени нагоре или надолу за да се смести храна до 5 килограми со различни форми или големини.