Multiflow 360°

<
>

MultiFlow технологија

Интензивната циркулација на воздухот доведува до константната температура во целиот фрижидер. Во споредба со конвенционалниот систем, MultiFlow обезбедува најефикасно ладење на храната, како и задржување на нејзината свежина, мирис и хранливи вредности во овошјето, зеленчукот и во месото за многу подолг временски период. Во ZeroZone фиоката, оваа технологија осигурува дека температурата ќе се одржува на околу 0°С.