CrispZone со регулација на влажноста

<
>

CrispZone фиока со HumidityControl

CrispZone е една од најголемите фиоки за овошје и зеленчук на пазарот. Ниската температура и можноста за подесување на нивото на влажност ја продолжува свежината на намирниците.