Contacts

Gorenje and Marles kitchens:

Address: Limbuška cesta 2, 2001 Maribor, Slovenia
Phone: + 386 (0)2 429 44 00
Fax: + 86 (0)2 429 44 20
E-mail: prodaja.kuhinje@gorenje.com

Gorenje bathrooms:

Address: Primorska 6/b, 3325 Šoštanj
Phone: +386 (0)3 898 53 10
Fax: +386 (0)3 898 53 13
E-mail: kopalnice@gorenje.com

Furniture Gorenje

Address: Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje
Phone: +386 (0) 3 839 31 32
Fax: +386 (0) 3 583 19 45
E-mail: pohistvo@gorenje.com