50 let dediščine oblikovanja v Gorenju

V Gorenju v letu 2013 obeležujemo 50 let kar je minilo od prve lastne oblikovalske poteze, ki jo je leta 1963 začrtal prvi oblikovalec Gorenja Marjan Dwořák. Od takrat dalje je obseg oblikovalskega dela s širitvijo proizvodnih programov in gradnjo novih tovarn rasel.

Petdesetletno dediščino oblikovanja v Gorenju zaznamujejo tri prelomna oblikovalska obdobja. Obdobje Gorenja kot sledilca s fokusom na oblikovanju izdelka, obdobje izzivalstva s fokusom na oblikovanju funkcije, ter današnje obdobje usmerjanja trendov s fokusom na oblikovanju uporabniške izkušnje.

 

Oblikovanje izdelka

Sočasno z zaključkom izgradnje vseh treh proizvodnih programov leta 1969 na proizvodni lokaciji v Velenju se v Gorenju odločimo za uvedbo lastne proizvodnje in prekinitev z licenčno, kar zahteva uvedbo lastnega razvoja in oblikovanja izdelkov. Prelomnica za oblikovanje je odločitev direktorja Ivana Atelška, da leta 1970 k sodelovanju povabi v Nemčiji šolanega industrijskega oblikovalca Cirila Cesarja.

Cesar leta 1971 ustanovi Design center Gorenje. V podjetje vpelje ulmski model oblikovanja, kjer je izdelek umeščen v središče razvojne triade, znane kot ma-de-ko sistem: marketing-oblikovanje-konstrukcija. Tekočo proizvodnjo izdelkov prečisti in spravi v okvir evropskega modularnega sistema, ki je v nadaljevanju z lastno proizvodnjo obveljal za vse nove izdelke. Ob tem se je tehnološko racionalizirala in pocenila tudi proizvodnja. Obdobje zaznamuje tudi leta 1977 preoblikovana celostna grafična podoba podjetja, na kateri Gorenje temelji še danes.

Čelno ploščo pralnega stroja 663 BIO Superavtomat je leta 1965 oblikoval Marjan Dwořák.
Štedilnik Gorenje Exclusive je leta 1973 oblikovala ekipa Design centra Gorenje pod vodenjem Cirila Cesarja.

Oblikovanje funkcije

Leta 1980 oblikovanje vključimo v novoustanovljeno delovno organizacijo Raziskave in razvoj. Cirila Cesarja leta 1981 nasledi na ameriškem Cleveland Institute of Art šolani industrijski oblikovalec Janez Smerdelj. Fokus oblikovanja se premakne od bele tehnike k nudenju oblikovalskih storitev celotnemu koncernu Gorenja. Leta 1989 takratni generalni direktor Gorenja Herman Rigelnik Smerdelja imenuje za pomočnika predsednika - oblikovanje postane strateška funkcija Gorenja.

Leta 1991 ponovno ustanovimo oddelek za oblikovanje - Design center Gorenje, in z novim razvojnim zagonom vodstvo podjetja oblikovanje ustoliči kot strateško pomembno področje. Zgodi se prelom, ki zagotovi pogoje za naše repozicioniranje na trgu - od sledilca stopimo na pot izzivalca.

Z vsako novo generacijo pa naši aparati postajajo pametnejši, kar je odslikava nove ere oblikovanja v poglabljanje oblikovanja uporabniške izkušnje, temelječe na intuitivnosti, emocijah in poenostavljanju funkcij.

Pralni stroj Simple & Logical sta leta 1997 oblikovala Janez Smerdelj in Anton Holobar.
Konceptualni projekt Touch the future leta 2001 zasnujejo v Design centru Gorenje pod vodstvom Janeza Smerdelja.

Oblikovanje izkušnje

Naslednik Rigelnika, Jože Stanič vodi Gorenje skozi celotno obdobje tranzicije med leti 1993 in 2003, za njim pa vodenje uprave prevzame Franjo Bobinac, ki kot gibala poslovanja izpostavi inovativnost, oblikovanje, prijaznost do okolja, vlaganja v blagovno znamko, poudarjanje statusa neodvisnega proizvajalca ter ključno gibalo, prehod od izzivalca k usmerjevalcu trendov. Izdelek, ki v Gorenju zaznamuje vstop v dobo usmerjanja trendov na trgu, je pralni stroj Simple & Logical, ki vzpodbudi nadaljnji preskok v fokusu oblikovanja - funkcijo nadomesti uporabniška izkušnja. Prej zaporedni razvojni proces nadomestimo s sočasnim timskim procesom kreiranja izdelkov. Uporaba tehnik in orodij sočasnega razvoja vodi k boljšemu razumevanju končnega uporabnika.

Leta 2008 preoblikujemo oddelek oblikovanja - Design center Gorenje, v Gorenje Design Studio, ki ga ustanovimo kot samostojno podjetje, ki svoje storitve ponudi tudi zunanjim naročnikom. Leta 2009 se Janez Smerdelj upokoji in nasledstvo kreativnega vodenja preda v roke Lidiji Pritržnik.

Pečico HomeCHEF odlikuje drsna upravljalna čelna plošča oblikovana v Gorenje Design Studiu.
Kolekcija Gorenje Simplicity II, oblikovana leta 2013, je delo oblikovalcev Gorenje Design Studia.